بین الملل

بحران سوء تغذیه کودکان در افغانستان

بر اساس گزارش سازمان جهانی خواربار، 95 درصد مردم افغانستان دچار سوءتغذیه و فقیر هستند. 23 میلیون نفر در این کشور از سازمان های غیردولتی کمک های مالی دریافت می کنند. نیمی از مردم در یک بحران جدی هستند. امروز، یک چهارم زنان باردار و نیمی از کودکان در افغانستان با سوء تغذیه شدید دست و پنجه نرم می کنند. ماه گذشته شش تن در ولسوالی دشت برچی کابل بر اثر گرسنگی جان باختند.
رئیس سازمان اجتماعی زنان برای زنان افغانستان گفت که کمک های سازمان بین المللی خواربار و زراعت باید ادامه یابد. زیرا اقتصاد و بیکاری هر روز سخت تر می شود و زمستان ها در این کشور به دلیل موقعیت آن سخت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا