اقتصادی

ببینید | نطق طوفانی نماینده ساری در خصوص اوضاع بد اقتصادی و افزایش فقر در جامعه

نطق نماینده ساری در مورد وخامت اقتصاد و فقر رو به رشد در جامعه را ببینید

بابایی کارنامی نماینده ساری در سخنانی طوفانی با مخبر و خاندوزی گفت: آقای مخبر، آقای خاندوزی متولی اقتصاد کشور کیست؟ چه کسی مسئول تورم و آشفتگی بازار است؟ منبع: خبرفوری

دکمه بازگشت به بالا