اقتصادی

فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما رکورد زد

به رکورد فروش نقدی حاصل از صادرات در سامانه نیما رسید

ارزش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون بیش از 13.5 میلیارد دلار افزایش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 82 درصد افزایش نشان می دهد.

دکمه بازگشت به بالا