عمومی

غیر کارشناسی بودن ساخت تله کابین کرمانشاه و زمان بر بودن ثبت جهانی تاق بستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه با بیان اینکه حرفه ای نبوده و مجوز میراث فرهنگی برای اجرای پروژه تله کابین در کشور را نداشتم، اظهار داشت: برای اجرای طرح تله کابین در استان کرمانشاه، هیچ گونه مجوزی از سوی میراث فرهنگی وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا