علمی و پزشکی

ویدئو / وعده‌های دولت در طرح «دارویار»

ویدئو / تعهد دولت به پروژه

وزارت بهداشت از راه‌اندازی طرح «دارویار» که به پایان زنجیره کمک دارویی یعنی از طریق بیمه به مصرف‌کنندگان اختصاص دارد، خبر داد. توزیع کمک های پزشکی بر حسب نیاز بیماران، حفظ مستمر هزینه دارو برای بیماران، بیمه جهانی، بیمه داروهای غیر مشمول بیمه قبلی، تغییر در نحوه مصرف دارو، کنترل صادرات غیرقانونی، افزایش صادرات دارو و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، از اهداف اجرای طرح بیان شده است.

ناشر: نوید مرسلی / گوینده: سارا سبزی

دکمه بازگشت به بالا