عمومی

هشدار به براندازان و هواداران رضا پهلوی : مبادا مثل ما گول بخورید

کلوب هاوس در دوره تجاری فعال بود. او همه ما را فریب داده است. ده هزار نفر گاهی چند و گاهی بیشتر به این اتاق ها می رفتند و گمان می رفت که آقای همتی در انتخابات پیروز شده است. معلوم نیست هر جا ده هزار تا دوازده هزار نفر هستیم.

مشخص شد که یک جمعیت استاندارد هم وجود دارد و این ربطی به بدنه جامعه ندارد. امروز نیز تعدادی از اغتشاشگران خارجی دچار فاجعه ای مشابه شده اند.

دیشب در اتاقی در باشگاه صحبت های جدی درباره استقبال از رضا پهلوی از مرکز شنیدم. گول فضای مجازی را نخورید. خبری نیست یکی از باتجربه ترین افرادی که در این زمینه فعال بوده این را می گویم.

هشدار ابطحی به یاغیان و حامیان رضا پهلوی: مثل ما فریب نخورید

بیشتر بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا