علمی و پزشکی

ویدئو / از امیدها برای واکسن آلزایمر تا تولید الکتریسیته از خاک

ویدئو/ از امید واکسن آلزایمر برای تولید برق از زمین

در این شماره از بسته خبری علم و فناوری ایسنا، اخبار مربوط به طرح ساخت واکسن آلزایمر، ظهور مجدد موش های معلول، تولید برق از زمین و دو خبر دیگر را بررسی می کنیم.

مترجم: محمدرضا قاسمی / ویراستار و گوینده: آرام توکلی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا