اقتصادی

ویدئو / افزایش مصرف نان در کشور

ویدئو/ افزایش مصرف نان در کشور

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: مصرف نان محلی به دلیل افزایش قیمت های دیگر افزایش یافته است. در حال حاضر 4000 تا 6000 کیلو در کشور به فروش می رسد. این در حالی است که حداقل برنج خارجی کیلویی 35 هزار تومان، برنج ایرانی 100 هزار و سیب زمینی 15 هزار تومان است.

دکمه بازگشت به بالا