اقتصادی

حمایت شرکت سایپا از تولید خودرو در بخش خصوصی

شرکت سایپا از تولید خودرو در بخش خصوصی حمایت می کند

بر اساس برنامه گروه خودروسازی سایپا برای استفاده از مهارت شرکت های خود و به دستور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، قرارداد رنگ آمیزی بدنه یک شرکت خصوصی با سایپازیتروئن منعقد شده است.

دکمه بازگشت به بالا