عمومی

هزینه‌های درمان ناباروری چقدر است؟

اصفهان – 20 درصد جمعیت ایران نابارور هستند در حالی که درمان آن مستلزم هزینه های زیادی است.

خبرگزاری مهر – گروه استان ها – پژواک بهرامی: متاسفانه آمار ناباروری در ایران رو به افزایش است. آنها در سال تحصیلی زایمان نمی کردند، در حالی که اکنون بیش از 20 درصد از سال های باروری زایمان نمی کنند.

هزینه درمان ناباروری چقدر است؟

دکمه بازگشت به بالا