علمی و پزشکی

قیام مجلس به احترام کادر درمان

نمایندگان با احترام به زحمات کادر درمانی، پرستاران، پرستاران و بهورزان به پا خاستند.

به گزارش ایسنا، معین الدین سعیدی در جلسه علنی امروز مجلس در طرح سوال از وزیر بهداشت با قدردانی از زحمات بهورزان، جامعه پزشکی، پرستاران و بهورزان، نمایندگان را به ایستادگی در برابر زحمات و تلاش ها فراخواند. فداکاری این طبقه کارگر

سپس اعضای هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان به احترام کادر پزشکی برخاستند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا