اقتصادی

همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت

همایش «رهبری مردم در بیان عدالت و جمهوریت» به همت مرکز مطالعات راهبردی با حضور محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، احمد وحیدی، وزیر برگزار شد. وزیر کشور، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و رهبری اسلامی.

دکمه بازگشت به بالا