اقتصادی

رضایی کوچی برای سومین سال رئیس کمیسیون عمران شد

اعضای شورای عمران پرسشنامه اسلامی محمدرضا رضایی کوچی را برای سومین سال متوالی به عنوان یازدهمین رئیس مجلس شورای ملی انتخاب کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه کمیسیون عمران پرسشنامه اسلامی، انتخاب رئیس این کمیسیون در سومین دوره یازدهم مجلس شورای ملی و با انتخاب محمدرضا رضایی کوچی، نماینده این کمیسیون برگزار شد. جهرم مرد پرسشنامه اسلامی است.

کمال علی پورخانکداری و صدیف بدری نیز به عنوان نایب رئیس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند. احمد جباری به عنوان دبیر اول و آرا شاوردیان به عنوان دبیر دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

عبدالجلال ایری نیز برای دومین سال پیاپی به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس انتخاب شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا