علمی و پزشکی

چطور خوب بخوابیم؟


یک استاد فیزیوتراپی و توانبخشی می گوید: «جای خواب خوب جایی است که بتوانیم پاهایمان را کمی روی هم بگذاریم و وضعیت را عوض کنیم. همچنین خوابیدن روی شکم غیرممکن است و خوابیدن مداوم به پشت نیز خطرناک است.

دکمه بازگشت به بالا