علمی و پزشکی

بحران بعدی بهداشت جهانی چیست؟


سازمان جهانی بهداشت هشدار می دهد که افزایش سوء تغذیه می تواند یک تهدید سلامتی مشابه اپیدمی زیست محیطی کووید باشد.

دکمه بازگشت به بالا