اقتصادی

افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش شفاف، علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت: حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی ۵۷ درصد افزایش یافت. یکی از بزرگترین افزایش ها در 20 سال گذشته و نزدیک به 20 درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی است.

در راستای رعایت انصاف و حفظ تعادل پولی با سایر وجوه در بودجه 1401، افزایش دستمزد سایر سطوح به تدریج برای کاهش درآمد تعدیل شده است.

افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی

دکمه بازگشت به بالا