عمومی

اصلاح‌گران، براندازان نیستند


صلح، نیکی، تجدید و تجدید از یک ریشه می آید. نوآوری یعنی نوآوری و جلوگیری از فساد و رشوه.

دکمه بازگشت به بالا