عمومی

سقوط بورس آمریکا


شاخص سهام نزدک دوباره سقوط کرد.

دکمه بازگشت به بالا