اقتصادی

پاداش جدید در انتظار خوش‌مصرف‌ها

فتابنیوز:

به منظور ایجاد مشارکت مصرف کنندگان صنعت برق در مدیریت مصرف و پرداخت بهای برق ذخیره شده برای آنها، مصرف کنندگان بخش مسکونی که روند مصرف را در ماه های تابستان در سال (خرداد تا شهریور) دنبال می کنند. و مصرف برق کاهش می یابد. به ازای هر کیلووات ساعت نسبت به سال قبل تا سقف 500 تومان پاداش همکاری در مدیریت مصرف تعلق می گیرد.

غرامت در هر قبض برق لحاظ می شود و از هزینه برق کسر می شود.

دکمه بازگشت به بالا