بین الملل

چند همسری برای رهبران طالبان ممنوع شد

در فرمان صادره از سوی خبرگزاری باختر، تعدد زوجات «غیرضروری و پرهزینه» خوانده شده و تاکید شده است که اعضای طالبان باید از ازدواج دوم، سوم و چهارم خودداری کنند.

دفتر امر به معروف و نهی از منکر در مقاله ای مختصر در مورد فرمانی که برای رهبران طالبان صادر شده است، مسئولیت جلوگیری از تعدد زوجات در بین اعضای خود را بر عهده دارد.

هیچ مدرک قطعی دال بر زنده بودن ملا هبت الله آخوندزاده وجود ندارد، اما طالبان گاهی دستورات نامگذاری او را صادر می کنند.

به گفته ملا هبت الله، زمستان گذشته، به رهبران و فرماندهان طالبان دستور داده شد که بیش از یک همسر انتخاب نکنند.

در آن زمان گفته می شد که ازدواج رهبر طالبان «انتقاد دشمن را برانگیخته است».

311311

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا