اقتصادی

همایش ملی «زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت ۵۰ ساله»

به گزارش خبرنگار آنا، اولین همایش ملی زنان مسلمان ایرانی در آیینه الگوی 50 ساله پیشرفت در بهمن ماه 1389 در دانشگاه یادگار امام برگزار شد و 38 مقاله از این همایش در سایت ISC بارگذاری شد. . در دومین همایش 32 مقاله ارسال و تصویب شد.

دکمه بازگشت به بالا