خانواده و جامعه

سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و توجیهی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران برگزار شد. در این مراسم مهدی داوری از سازمان آتش نشانی توده و قدرت الله به عنوان رئیس این انجمن معرفی شد.

با حکم علیرضا زاکانی، قدرت الله محمدی به عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری تهران منصوب شد.

در بخشی از این جمله آمده است:

بنا به پیشنهاد وزیر خدمات شهری و محیط زیست و بر اساس تعهد، مهارت و تجربه جنابعالی به موجب این حکم به سمت «رئیس سازمان آتش نشانی و دفاع از شهر تهران» منصوب می شوید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا