اقتصادی

حاشیه جلسه هیات دولت – ۲۸ اردیبهشت

نشست اعضای سیزدهمین شورای دولتی روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت با حضور چند تن از وزرا با خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا