عمومی

کمبودی در کالاهای اساسی شهرکرد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و قیمت دقیق، کالاهای اساسی به وفور در فروشگاه شهرکرد یافت می شود و هیچ کوتاهی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

اجناس با قیمت مصوب استان به فروش می رسد.

دکمه بازگشت به بالا