خانواده و جامعه

ویدئو / شگفتی بزرگ فضایی؛ رشد گیاه در خاک ماه

ویدئو / شگفتی های بزرگ;  رشد گیاهان در خاک در ماه

دانشمندان آمریکایی برای اولین بار در سرزمین ماه گیاهان کاشتند. رشد این گیاه آنها را شگفت زده کرد. در این آزمایش بذر گیاهی به نام رشادی گشموشی در خاک ماه کاشته شد و بذرها ریشه دار شدند. برای کاشت این گیاه ماهانه 12 گرم خاکی که خلبانان ماموریت آپولو آورده بودند استفاده شد. در ماموریت آپولو، مقدار کمی از زمین روی ماه به زمین آورده شد که حاصلخیزی کمتری نسبت به زمین در سایر نقاط ماه داشت. پیش از این، دانشمندان به رشد گیاه در خشکی ماه شک داشتند و می‌دانستند که این گیاه بسیار بعید است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا