استان ها

برای نگه داشت معلمان در خوزستان امتیاز های ویژه در نظر گرفته شود

سید کریم در خصوص اخراج معلمان به دلیل وضعیت استان خوزستان گفت: قطعا مطالبات عمومی از همه کارکنان به ویژه کارکنان دولت داریم و به دلیل شرایط جوی و شرایط استان خوزستان باید امتیازات ویژه ای برای کارگران در نظر گرفته شود. کارگران در خوزستان. نینو و او.

وی ادامه داد: در این حوزه معلمان با توجه به زحمات و تلاشی که در طول دوران تدریس ندارند و در دورافتاده ترین نقاط استان خوزستان، شهرستان و شهرستان به شدت مشغول به کار هستند، علایق ویژه معلمان باید رعایت شود. در نظر گرفته شود. سعی کردند از خروج آنها از خوزستان جلوگیری کنند.

نماینده اهواز در پرسشنامه اسلامی گفت: البته قبلاً کار انجام شده است، اما مسلم است که امتیازاتی که برای کارکنان استان خوزستان گرفته شده است.

48

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا