خانواده و جامعه

ویدئو / از تبدیل افکار به متن تا تأثیر کرم پروانه بر گرمایش زمین

ویدئو / از تبدیل افکار به متن تا تاثیر کرم های پروانه ای بر گرم شدن

در این شماره از بسته خبری علم و فناوری ایسنا، نگاهی داریم به اخبار مربوط به ساخت دستگاه تبدیل افکار به متن، بررسی جدید سن قاره زمین، تاثیر کرم های پروانه ای بر گرم شدن کره زمین و دو. اخبار دیگر

مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوین: محمد جلایی / گوینده: آرام توکلی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا