علمی و پزشکی

اینفوگرافیک / چند باور اشتباه و غیرعلمی برای واکسن نزدن

استفاده از واکسن کرونا در کشور رو به افزایش است، اما برخی از مخالفان واکسیناسیون یا کسانی که اظهارات غیرعلمی می دانند با شایعات و باورهای غلط و توجیهی برای عدم واکسیناسیون همراه بوده است. در این اینفوگرافیک که بر اساس داده های وزارت بهداشت تهیه شده است، 11 باور غلط و غیرعلمی در مورد عدم واکسیناسیون بیان شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا