مهدی منوری به عنوان دستیار ویژه شهردار تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران طی حکمی «مهدی مناوری» را به عنوان دستیار ویژه خود منصوب کرد.

در بخشی از جریمه صادر شده برای توضیح داد بیا:

امید به یاری پروردگار یکتا و با هدایت کمال چشم است انداز «تهران؛ شهرها الگویی در جهان اسلام »ارائه ابزاری برای ارتقای کارایی کمون و ارائه خدمات به شهروندان عزیز تهرانی.

رجاء واثق من شاهد ادامه مسئولیت شما در سایه اجرای سیاست هستم ها و برنامه ها های خبرم کن.

خروج از نسخه موبایل